Stichting I.SCREAM is een door de belastingdienst erkende organisatie met ANBI status. Dit betekend dat uw giften als deze aan bepaalde voorwaarden voldoen van de belastingdienst aftrekbaar zijn. Meer info daarover vind je hier op de site van de belastingdienst. 

De naam van de instelling
Stichting I.SCREAM 

RSIN
865640531

Contact gegevens
Tuinstraat 100
3901RB Veenendaal
Vast nummer: 0318-784509
Mobiel nummer: 06-47920386
E-mail: [email protected]

Missie

I.SCREAM staat voor ontmoeting. Een pure ontmoeting tussen mensen en Jezus, waarin ruimte is voor kwetsbaarheid, eerlijkheid, diepgang, herkenbaarheid en een verlangen om verhalen te delen. Ons doel is om op basis van vrijheid ontmoeting en uitwisseling van verhalen plaats te laten vinden tussen mensen met diverse (niet)kerkelijke achtergronden door middel van de events en activiteiten die we organiseren. Om daardoor met de bezoekers die komen het evangelie te delen.  We willen bouwen aan een community waar we investeren als stichting in discipelschap van onze bezoekers. 

Visie

We geloven dat het organiseren van events en activiteiten een unieke kans biedt om mensen met diverse achtergronden te ontmoeten en te verbinden. Door middel van activiteiten en events met invloeden van theater, creativiteit, dans en muziek, willen we een ruimte creëren waarin mensen zich vrij voelen om hun verhalen te delen en naar elkaar te luisteren. Hierdoor ontstaat er een pure ontmoeting tussen mensen, waarin ruimte is voor eerlijkheid, diepgang, kwetsbaarheid, herkenbaarheid en een verlangen om te delen.

Doelstelling

I.SCREAM heeft als doel om mensen te inspireren en te motiveren om een leven te leiden dat gebaseerd is op de waarden van het evangelie. We willen bezoekers laten zien hoe de liefde van Christus ons kan verenigen en hoe we samen kunnen bouwen aan Zijn Koninkrijk. 

Hoofdlijnen beleidsplan

Download hier het beleidsplan 2023-2027

Het bestuur

Robbert Mak – Voorzitter
Hanneke Moed – Secretaris
Chris van de Haar – Penningmeester

Beloningsbeleid

De bestuursleden van Stichting I.SCREAM genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Bij de uitvoering van haar werkzaamheden maakt Stichting I.SCREAM gebruik van vrijwilligers. Afhankelijk van de omvang van zijn/haar bijdrage, wordt per vrijwilliger bezien of en voor welk bedrag de betreffende persoon voor een vrijwilligersvergoeding in aanmerking komt.

Financiën 

Momenteel zijn er nog geen financiële documenten beschikbaar. Deze worden gepubliceerd na goedkeuring door het bestuur. 

 

(Visited 176 times, 1 visits today)

Comments are closed.

Close Search Window